AVLSMÅL I PRIORITERET RÆKKEFØLGE.

 

En husdyravler der står alene med sine mål, er på længere sigt en færdig mand!!

 

1.      Sundhed og selvstændighed

2.      Stil, jagtlyst, intensitet.

3.      Dressurbarhed.

4.      Søgsoplæg, udnyttelse af vind og terræn.

5.      Eksteriør, vinkler, krop, hoved.

6.      Harmonisk i hjem, hundegård og på arbejde

7.      Effektivitet før og efter skuddet

 

  1. Pointeren er som hovedregel sund og fri for livstruende og invaliderende sygdomme, det er meget vigtigt at vi er vågne og bevarer sundheden i top. Den mentale sundhed er efter min mening mindst lige så vigtigt. Småskavankerne som haleknæk og underbid er vi aldrig blevet fri for. Er vi opdrættere ærlige nok?? Svaret er desværre nej. – Det ser ud til at vi har løst problemet med halesøg, her skal vi fortsat være på vagt, husk der er kun kort vej fra konkurrencehund til halesøger. Et problem der bekymrer mig er et stigende antal unaturlige fødsler blandt vore pointere, hvad gør vi galt??
  2. Her er vi inde ved selve nerven for engelske hunde, denne førstefødsret er der desværre mange der er parat til at sælge for en ret linser (tvivlsom effekt på effektivitet). Det må aldrig ske, for så mister den engelske hund sin eksistensberettigelse. – Det vi ønsker er en langstrakt flad galop med høj hovedføring, den høje hoved føring er nødvendig for at vi kan få den perfekte ryglinje som skal være parallel med underlaget som gør at galoppen ikke bliver gyngende
  3. Generel er pointeren nem at dressere, det er vigtigt at vi holder fast ved dette, her er ærlig hed også et must.
  4. Også på søgsoplæget mener jeg at vi er på et højt niveau, vi har over en bred kam fået hunde der er gode til at bruge vinden og terrænet. Det er meget vigtigt at vi holder fast på dette, da det er nøglen til elimineringen af  øjenjageri og halesøg.
  5. Eksteriøret er meget blandet i dansk pointer opdræt, fra små og ubetydelige individer til hunde med et nogenlunde til god eksteriør, der er langt mellem virkelige tophunde, og det skyldes selvfølgelig at vi opdrættere først og fremmest går efter brugsegenskaber.
  6. Hvis nogle er i tvivl om hvad en uharmonisk hund er for en størrelse, vil jeg nævne nogle eksempler. Aggressivitet over for andre hunde – Hyler når de går i snor og når de står i hundegård. Disse og flere andre negative træk er voldsom irriterende og findes vist i alle linjer. Jeg har ikke mødt en dressør endnu, der kan få en hund der larmer i snor til at tie, det skal avles væk.
  7. Når jeg lidt provokerende har sat effektivitet før og efter skuddet, ned på 7. pladsen velvidende, at det er her forskellen på vinderen og taberen som regel ligger, så er det ikke for at provokere men fordi, at her spiller træning og miljø altså erfaring og dressur afgørende ind. – Min gamle kæphest med at et vinderteam består af 70% mand/kvinde, og 30% hund står efter min mening stadig ved magt.